Ochrona osób i mienia
Linia do spraw etyki
Zabezpieczenie techniczne
Bezpieczeństwo informacji
 
Monitoring wizyjny
Konsulting śledczy

Klienci indywidualni, małe firmy Klienci korporacyjni Wspólnoty mieszkaniowe Grupa Euro Holding
BSI REGISTERED ISO 9001 FS514014 ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Koncesja Rekomendacja